More Website Templates @ TemplateMonster.com - September 26, 2011!

Regulamin Rewal - Apartament


 • Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach (o ile jest to możliwe) istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu / wyjazdu.
 • Przekazanie kluczy następuje po telefonicznym bądź e-mailowym uzgodnieniu godziny przyjazdu / wyjazdu na miejsce. Na około godzinę przed przybyciem na miejsce wymagamy potwierdzenia telefonicznego, celem umówienia się na odbiór kluczy. Jednocześnie prosimy o poszanowanie naszego czasu - nie jest to hotel i nie posiadamy recepcji na miejscu. Do apartamentu musimy dojechać indywidualnie.
 • Przedłużenie pobytu jest możliwe wówczas gdy apartament jest wolny na minimum 24 godziny przed zakończeniem rezerwacji.
 • Zaliczka za pobyt wynosi 30% wartości całego pobytu – wpłata na konto po ustaleniu rezerwacji telefonicznej lub e-mailem. Pozostała część zapłaty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy. Prosimy nie przesyłać zaliczek przed otrzymaniem e-maila z potwierdzeniem rezerwacji. W szczególnych przypadkach (np przyjazd Klienta na miejsce po godzinie 20:00) prosimy o wpłatę całości kwoty za pobyt na konto bankowe. Wpłata ta powinna znaleźć się na koncie bankowym na minimum pięć dni roboczych przed przyjazdem Klientów.
 • W przypadku dokonywania rezerwacji "z dnia na dzień" lub na bieżąco, całość kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.
 • W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie ustalonym, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 • W przypadku rezygnacji z wcześniej dokonanej rezerwacji nie dokonujemy zwrotów zaliczek.
 • W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta, pokrywa on całkowity koszt dokonanej wcześniej rezerwacji. Nie zwracamy różnic we wcześniej ustalonych i zaakceptowanych wpłatach.
 • Dokonanie rezerwacji odbywa się telefonicznie, bądź za pomocą poczty e-mail i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 • Rezerwacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość osób, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. W przypadku braku jakichkolwiek z powyższych danych, zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia rezerwacji.
 • Na zwrotny adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie rezerwacji wraz z numerem konta do wpłaty zaliczki oraz szczegółowe informacje na temat pobytu.
 • W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej rezerwacja i niepoinformowania o tym fakcie właściciela, zostaje pobierana opłata za dodatkową osobę w wysokości 150 zł / doba. Właściciel ponadto ma prawo do usunięcia z apartamentu wszystkich Gości oraz anulowania rezerwacji.
 • Goście odwiedzający Klientów Apartamentu, zobowiązani są opuścić mieszkanie do godziny 22:00. W przeciwieństwie Gość zostaje potraktowany jako Klient i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pobyt. W przypadku niezgłoszenia dodatkowych osób przebywających w apartamencie po godzinie 22:00 istnieje możliwość anulowania pobytu ze skutkiem natychmiastowym.
 • Zastrzegamy sobie możliwość natychmiastowego anulowania rezerwacji (podczas przekazania kluczy) osobom w stanie nietrzeźwym.
 • Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Klient.
 • Na terenie apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz cisza nocna w godzinach 22:00 - 6:00.
 • Prawem właściwym dla sporów między właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.


Zapraszamy Państwa przez cały rok do wyjątkowego apartamentu nad polskim morzem.